• Вход
 • Регистрация
 • Жени
 • Мъже
 • Деца
 • Обувки
 • Аксесоари
 • XXL+
 • Outlet Outlet
 • SALE
 • Нова колекция
 • Магазини Мания
search icon
search icon

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАНИЯ ОНЛАЙН

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Мания Онлайн” ЕООД, наричано по-долу "Мания Онлайн”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн mania.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.
„Мания Онлайн” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204847429 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет.2., имейл адрес: support@mania.bg, телефон: 0887357430
„Мания Онлайн” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 433360.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта mania.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на mania.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Мания Онлайн” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Мания Онлайн”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Приемането на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Мания Онлайн”.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани на основание сключения между него и Мания Онлайн договор. Такива данни са име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес, пол и други, и са подробно описани в Политиката за поверителност.
 
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1. Услугите, предоставяна от „Мания Онлайн” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. „Мания Онлайн” e електронен магазин, достъпен на сайта mania.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Мания Онлайн” стоки.
 
ПОРЪЧКА
Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Мания Онлайн“, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Мания Онлайн” стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от „Мания Онлайн”.
(3) При липса на наличност от дадена стока „Мания Онлайн“ си запазва правото да изпълни поръчката с останалите в нея налични стоки или да откаже цялата поръчката. За целта „Мания Онлайн“ е длъжна предварително да уведоми Потребителя и след негово решение да изпълни една от двете опции.

Чл. 4. (1) При избор на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Мания Онлайн”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. „Мания Онлайн“ не носи отговорност, в случай че Потребителят се е регистрирал с грешен или фалшив имейл, или съобщението е влязло в спам.
(4) Потребителят може да отложи доставката на своите поръчки с 1, 3 или 5 дни. В този период Потребителят може да обедини следващите си поръчки при условие, че адресът за доставка е един и същ.
(5) Обединение на поръчки е възможно само чрез функционалност в сайта – при оформяне на поръчка.
(6) Възможно е обединяване на поръчки, за които е избран различен метод на плащане. 
 
ЦЕНИ
Чл. 5. (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Мания Онлайн” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС.

Чл. 6. „Мания Онлайн” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.
Чл. 7. (1) „Мания Онлайн” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Мания Онлайн”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на сайта в меню Промоции. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми, (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2)Възможно е натрупване на отстъпки: базова отстъпка, отстъпка с промоционална икона и отстъпка, която се активира чрез изписване на действащ промокод в полето „Промокод“.

(3) Не може да се изпише и съответно натрупа повече от един промокод в полето „Промокод“.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На mania.bg е възможно плащане чрез наложен платеж, чрез кредитна или дебитна карта, и чрез сметка в ePay.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка посочена на сайта при получаването на стоката. 
Чл. 9.  Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. 
Чл. 10. „Мания Онлайн” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Мания Онлайн”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 11. (1) Потребителят има право да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, без да е задължен да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Мания Онлайн” за решението си да се откаже от договора, използвайки "Формуляр за връщане", като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: три имена и IBAN на физическото лице, по чиято сметка ще бъде възстановена сумата или три имена и ЕГН на физическото лице, на което ще бъде изплатена сумата в брой на каса на Easy Pay.
(3) „Мания Онлайн“ изпраща заедно с пратката към всяка поръчка "Формуляр за връщане" на хартиен носител. Попълненият формуляр се прилага към стоките, които се връщат и изпраща до адреса на „Мания Онлайн“.
(4) Потребителят може да разпечата "Формуляр за връщане" и от страница Профил > Поръчки.
(5) Не е възможно връщане или рекламация на стока в магазини за дрехи втора употреба “Мания”.
(6) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „Мания Онлайн” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(7) При връщане стоките трябва да са във вида, в който са били закупени, с оригиналния етикет на Mania.
(8) „Мания Онлайн“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(9) Заплатената сума на върнатите стоки се възстановява не по-късно от 14 дни след получаването на пратката в офиса на „Мания Онлайн”.
(10) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинеи (1) и (2), без да уведоми „Мания Онлайн” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(11) Когато във връзка с изпълнението по договора „Мания Онлайн“ е направила разноски и Потребителят се откаже от договора, „Мания Онлайн“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
Чл. 12. (1) „Мания Онлайн” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път или в брой на каса на Easy Pay.

(2) „Мания Онлайн“ възстановява суми по банков път само по сметки в България и Европейския съюз.

(3) В случай че Потребителят не разполага с българска сметка или със сметка в страна от Европейския съюз, може да предостави три имена и ЕГН за получаване на сумите на каса на Easy Pay.

(4)В случай че Потребителят не е български гражданин, предоставя ЛНЧ (личен номер на чужденец).
Чл. 13.  Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл.14. (1) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора преди поръчката му да бъде предадена на куриер, като се обади или пише на посочените на сайта контактни форми (телефон или имейл), но само в случаите, когато поръчката му е с наложен платеж и не е предадена на куриер.

(2) Мания Онлайн не анулира поръчки в случаите, когато са платени онлайн в момента на поръчката или са в статус „При куриер“, независимо от начина на плащане.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 15. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) „Мания Онлайн“ не носи отговорност за недостатъци, които са били видни от снимките и описанието на стоките в сайта.
(3) „Мания Онлайн“ не отговаря за разлика в цветовете на стоката с тези на монитора на клиента, породени от естествените разлики при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
(4) „Мания Онлайн“ не отговаря за разлика в размера на стока до 2 см.

(5) „Мания Онлайн“ не носи отговорност за автентичността на търговския знак върху стоката, означаващ производителя.
Чл. 16. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
Чл. 17. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
Чл. 18. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Дружеството предлага стоки втора употреба в единични бройки, поради което няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите.
Чл. 19. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „Мания Онлайн“ телефон или писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Формуляр за рекламация е наличен на сайта.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и имейл за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. Оригиналният етикет на Mania с ID номера на продукта;
2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 20. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако “Мания Онлайн“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
Чл. 21.  (1) „Мания Онлайн“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „Мания Онлайн“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
Чл. 22. (1) „Мания Онлайн“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
Чл. 23. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 24.  (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Мания Онлайн”, включително наличните бази данни, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Мания Онлайн” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Мания Онлайн”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Мания Онлайн”, „Мания Онлайн” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Мания Онлайн”.
Чл. 25. (1) „Мания Онлайн” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „Мания Онлайн” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Мания Онлайн” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. „Мания Онлайн” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 
Чл. 27. „Мания Онлайн“ има право да развали договора за покупко-продажба с Потребител, който  3 /три/ поредни пъти не е взел и/или не е приел доставки, направени с наложен платеж на посочени от него адреси – личен адрес или адрес на офис на куриерската фирма, изпълняваща поръчките. Развалянето на Договора се извършва чрез анулиране на всяка следваща поръчка, направена чрез наложен платеж от същия Потребител.
Чл. 28. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Мания Онлайн” или прекратяване поддържането на уебсайта.
Чл. 29. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 30. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 31. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 32 Актуалните Общи условия може да видите на mania.bg.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 33. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
ДОСТАВКА
Доставката на поръчаните стоки се осъществява до магазин от веригата на Мания на територията на Република България или до посочен от Потребителя адрес, или куриерски офис за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на mania.bg.
Цената на доставка до магазин на Мания е безплатна. Доставка до магазин на Мания се приема само при плащане онлайн (с карта или чрез ePay) в момента на поръчката.
Доставката е безплатна до посочен от Потребителя адрес или куриерски офис при поръчка над 80 лв., заплатена онлайн (с карта или Epay) в момента на поръчката.
Преди изпращане на поръчаната стока, „Мания Онлайн” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
„Мания Онлайн“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Мания Онлайн” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя на mania.bg
Потребителят получава закупената стока в магазин на Мания срещу предоставяне на верификационен код, който е получил на посочения при регистрация имейл.
„Мания Онлайн” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
„Мания Онлайн” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на mania.bg и на IP адреса на Потребителя.
„Мания Онлайн” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения договор с Потребителя при валидните общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от „Мания Онлайн”.
„Мания Онлайн” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Мания Онлайн” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. “Мания Онлайн” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. 
Потребителят може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Мания Онлайн”, и да даде съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на бутон "Регистрация", имащ силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и Политиката за поверителност, приема ги и се задължава да ги спазва. „Мания Онлайн” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и Политиката за поверителност в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия и Политиката за поверителност са достъпни в Интернет на сайта на “Мания Онлайн” по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Мания Онлайн” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Мания Онлайн” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
Потребителите могат да се регистрират на сайта чрез профила си във Facebook.
При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Мания Онлайн”. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „Мания Онлайн”. Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Мания Онлайн” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕЛИ

„Мания Онлайн” събира и използва информацията за целите на:
•    изпълнение на договорните си задължения към Потребителите
•    директен маркетинг

„Мания Онлайн“ ЕООД, ЕИК 204847429  и „Мания Тийм“ ЕАД, ЕИК 202273925 принадлежат към обща корпоративна група.

„Мания Онлайн” и „Мания Тийм “използват съвместна база данни, съдържаща лични данни на клиенти на двете дружества. 

„Мания Онлайн“ обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „Мания Онлайн ” договор. 

При извършването на регистрация в уеб сайта на „Мания Онлайн“, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни от „Мания Онлайн“ и  „Мания Тийм“ за целите на директния маркетинг чрез маркиране на отделен чек бокс. Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чек бокс, който се намира в mania.bg

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години от отпадане на договорното основание за съхранението им.

Цялата информация, свързана с обработваните от „Мания Онлайн“ лични данни, е поместена в Политиката за поверителност на mania.bg.

ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА
Органите, регулиращи дейността на „Мания Онлайн“, са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
 
За КЗП:
•    Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
•    тел: 0700 111 22
•    email: info@kzp.bg
•    адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:
•    Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
•    тел: 02/91-53-518
•    email: kzld@cpdp.bg
•    адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
СПОРОВЕ
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / https://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. Алтернативното решаване на спорове (АРС) между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Мания Онлайн“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра; Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show


Общите условия са последно актуализирани на 07.07.2020 г.