• Вход
 • Регистрация
 • Жени
 • Мъже
 • Деца
 • Обувки
 • Аксесоари
 • XXL+
 • Outlet Outlet
 • SALE
 • Нова колекция
 • Магазини Мания
search icon
search icon

Как да пазарувате при нас?

Следи цените на своите находки!

Всеки ден точно в 18:00 ч. зареждаме НОВА КОЛЕКЦИЯ от OUTLET и SECOND HAND стоки. 

Базова отстъпка: 

Базовата отстъпка е показана в сив банер под "начална цена":

Тази отстъпка се покачва както следва:

За всички дрехи:с 5% на всеки пет дни или с 1% всеки ден, докато достигне 50%  . 

За всички обувки: с минимум 5% на всеки десет дни, докато достигне 40%  или с 1% всеки ден, докато достигне 50%.

За всички аксесоари: с 5% на всеки десет дни, докато достигне 30% или с 1% всеки ден, докато достигне 50%.

Покачването на отстъпката за всички категории се извършва точно в 18:00 ч.

Максималният процент, до който може достигне тази отстъпка e отбелязан в детайлната информация за продукта, в поле "Базова отстъпка" 


Отстъпка с промокод: Към базовата отстъпка на продукта, може да има и допълнителна отстъпка с промокод. Размерът на отстъпката с промокод отново е индивидуална за всеки продукт. Показана е в стикер с цветен фон.

     

Любовта е споделена

Не чакай да падне цената докрай, защото някой друг може да ти вземе любимата находка под носа. Може да видиш още колко човека са харесали даден продукт, като минеш с мишката през символа за харесване "сърце"

Добавяй в кошницата смело

След като добавиш любимите находки в кошницата, имаш определено време за завършване на покупката. Времето за запазване на продукта е 15 минути. Твоето оставащо време за покупка е показано в червен таймер:

Това време тече индивидуално за всеки продукт и може да се следи в отделните фази на покупка. 


Ако продукта е добавен в кошницата на друг потребител, таймера е със сив фон:

и показва времето, в което е резервиран за друг потребител. Този продукт може да бъде добавен и в твоята кошница, но няма да достигнеш до покупка докато не изтече времето в сивия таймер.

При онлайн плащане с банкова карта или Epay продуктът преминава в статус „В ПРОЦЕС НА ЗАКУПУВАНЕ“ за 17 минути. Това е времето, с което разполагаш, за да въведеш необходимата банкова информация и потвърдиш плащането.

Отлагане и обединение на поръчка

В Mania Onilne можеш да отложиш доставката на вече завършена поръчка. Отлагането може да бъде за период от 24 часа, 3 дни или 5 дни. В последствие може да обедините отложената поръчка със следващи, които са направени в периода на отлагането. По този начин спестявате от доставката на отделни поръчки и получавате всички закупени находки накуп. Опцията за отлагане на поръчка се намира в последната фаза на количка "ПРЕГЛЕД", под полето за Обща сума. Отлагането може да се прекрати по всяко време през меню ПРОФИЛ > ПОРЪЧКИ, чрез натискане на знака Х над таймера на отложената поръчка.